Du er her Forside » Brukernytt » 3 % regelen og endringer som gjelder for 2012
27. mars 2012

3 % regelen og endringer som gjelder for 2012

Med virkning fra 2012 er treprosentregelen endret. Dette må selskapene ta hensyn til når de avsetter til utsatt skatt 31.12.2011, og fyller ut RF-1217 «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2011».

Her er en oversikt over hvordan dette er hensyntatt i FINALE Årsoppgjør for 2011.

Hvilke endringer er gjort i skattereglene for 2012 som får virkning for 2011?

Skatteetaten skriver følgende i artikkel datert 21. februar 2012:

Utbytte fra datterselskaper i skattekonsern (eierandel over 90 %), er fra og Aksjeutbytter og gevinster på aksjer og andre eierandeler faller inn under treprosentregelen i skatteloven § 2 38 sjette ledd. Regelen ble endret 9. desember 2011 med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Regelendringen innebærer at gevinster som skattlegges med 3 prosent i inntektsåret 2011, blir helt skattefri fra og med inntektsåret 2012. Skattedirektoratet mener at når slik gevinst fra og med 2012 blir helt skattefri, skal det ikke avsettes for utsatt skatt per 31.12.2011. Utbytte fra datterselskap i skattekonsern er også helt skattefritt fra og med inntektsåret 2012.

Artikkelen finner du her.

FINALE Årsoppgjør og løsning for utbytte inntektsført i 2011 som vedtas i 2012

Den løsning som Skattetaten gir i artikkelen datert 21. februar 2012 er allerede hensyntatt i tråd med Skatteetatens oppfatning. Denne endringen kom inn i programmet i automatsik programoppdatering nr 2 datert 10.01.2012.

Se nyheter i FINALE Årsoppgjør 2011 automatisk programoppdatering nr 2 her.

Hvordan løses dette i FINALE Årsoppgjør?

Fordring på utbytte fra selskap i samme skattekonsern regnskapsføres slik (kontonummer er standardkontokode i programmet):

Fordring:

1562 Sk.fritt utbytte DS over 90%.

Resultatregnskapet, en av standardkontkodene

8001 Utbytte DS over 90% skattefritt

8013 Utbytte konsern over 90% sk.fri.

 

Fordring på utbytte fra andre selskaper som inntektsføres i året før vedtaksåret regnskapsføres slik.

Skattefritt utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper som kommer inn under treprosentregelen også i 2012 regnskapsføres slik:

Fordring:

1564 Sk.fritt utbytte andre DS/TS.

Resultatregnskapet: En av av standardkontokodene

8003 Utbytte andre DS skattefritt

8013 Utbytte konsern andre sk.fri

8021 Utbytte norsk TS skattefritt

8023 Utbytte utenlandsk TS sk.fritt

Skattepliktig utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper som er skattepliktig fullt ut med 28 %:

Fordring:

1563 Sk.pliktig utbytte DS/TS

Resultatregnskapet: En av av standardkontokodene

8002 Utbytte DS skattepliktig

8012 Utbytte konsern skattepliktig

8022 Utbytte TS skattepliktig

 

Spesielt for 2012

Fra og med 2012 er det viktig å anvende korrekt standardkontokode i resultatregnskapet for korrekt behandling av utbyttet etter treprosentregelen og etter konsernunntaket i treprosentreglen. Denne er implementert i programversjon 24 for 2011, slik at dersom man gjør tidlige årsoppgjør for 2012, så vil utbytte regnskapsført på STD 8001 og 8011 ikke medfører 3 % inntektsføring også for utbytte som ikke regnskapsføres året før vedtaksåret.