telefonnummer

Nytt på nytt.

Finales faglige stab arbeider kontinuerlig med å utvikle flere verktøy og å oppdatere eksisterende i forhold til nye, lover og regler. Derfor ønsker vi å holde interessante, potensielle kunder oppdaterte slik at de riktige valg kan bli gjort.

Finale Systemer har vært markedsleder innen denne programvaresektoren siden 1988, og alltid ligget førende an i utviklingen av nye automatiserte tjenester. Det siste skuddet på stammen heter FINALE Avstemming, og er foreløpig det eneste alternativet i markedet for regnskapsavstemming.

 
avstemming_regneark

Avstemmingens positive resultat.

Programmet – som er integrert med de fleste økonomisystemer på markedet – henter nødvendig data, avstemmer og overfører disse direkte til riktig sted i ferdige regnearkmaler (KS-komplett).

Med dette programmet får du og dine kolleger frigjort mange kjedelige arbeidstimer som kan benyttes til annen inntektsbringende aktivitet.

 
avstemming_problemer

Avstemmingens raske presisjon.

Avstemming av regnskapet er en stor utgiftspost for mange gjennom mye overtid.

Med FINALE Avstemming får du en programvareløsning som forenkler og automatiserer arbeidet slik at du slipper å bruke masse tid på manuell registrering.

 
Du er her Forside » Produkter » AVSTEMMING »

AVSTEMMING

Periodisk avstemming

Periodiske og årlige avstemminger

AVSTEMMING  inneholder funksjonalitet for å foreta avstemminger periodevis i tillegg til årlige avstemminger. For hvert selskap er det mulig å angi til hvilke tider i året avstemminger
skal foretas. Det finnes videre en oversikt over de periodiske avstemmingene som ogsåviser til hvilke datoer det er foretatt avstemminger periode for periode.
Avstemmingsmappe

Avstemmingsmappe

Det er funksjonalitet for å lage en ferdig definert avstemmingsmappe som kan være en mal for alle eller flere klienter, der man setter opp innholdet i mappen. Dette innholdet kan være alle skjemaer, rapporter osv. som finnes i eksempelvis FINALE Årsoppgjør eller FINALE Rapportering samt alle avstemminger etc. som er produsert.

Denne avstemmingsmappen kan anvendes til å knytte til all ønsket dokumentasjon i tillegg til den dokumentasjon som finnes som et resultat av avstemming og dokumentasjon av balanseposter. Dette kan for eksempel være kundebrev, faste rundskriv og andre fritt valgte dokumenter.
 
Avstemmingsmappen kan enkelt sendes på e-post eller pakkes i zip-fi l, og inneholder alle dokumenter i avstemmingsmappen, og som vil inneholde alle de dokumentene og regnearkene som er på klienten.
Denne mappen kan for eksempel sendes til revisor pr e-post eller inngå i et dokumentarkiv.
Demoavstemming

Et praktisk eksempel på avstemming av MVA

 Avstemming av MVA inneholder følgende deler:

• Oppstilling av MVA-oppgavene.
• Opplysning om regnskapsmessig saldo ved terminslutt.
• Bilagsnummer og bilagsdato for betalingsbilaget for hver termin.
• Oppstilling over salgskonti for de enkelte avgiftssatsene. 
 
Det eneste som AVSTEMMING ikke fyller ut, er informasjon fra selve MVA-oppgavene, som brukeren må fylle ut. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke finnes en kilde for å hente opplysninger som er pålitelig og som angir hva som er innlevert av MVA-oppgaver for hver MVA-termin.
Bankavstemming

Bankavstemming

AVSTEMMING inneholder funksjonalitet for Bankavstemming og støtter de vanligste filformatene fra banksystemene. Bankavstemmingen er meget effektiv, og kan i løpet av kun kort tid avstemme banktransaksjoner mot regnskapstransaksjoner. Dersom alle forhold ligger til rette, vil du kunne avstemme banken i løpet av få minutter. Da har systemet automatisk fylt ut KS-komplett for eventuelle åpne poster. Du tror det ikke før du ser det.

 
Spør oss gjerne for en demo av Bankavstemming samt en fullstendig gjennomgang av AVSTEMMING. Her kan man kontakte både Finale Systemer as, eller NARF. Bankavstemming uten bankfil kan også foretas, men man får da opp et tomt KS-komplett ark kun med saldo ifølge regnskap. Dermed kan man foreta manuell bankavstemming og fylle opp dette i regnearket sitt.
STD-konto

Kontoidentifikasjon

AVSTEMMING kan ut fra den standard kontokode som allerede er angitt på den enkelte konto, avgjøre hvilken avstemming som er aktuell for de enkelte konti. Det er derfor lett å ta i bruk programmet.

Regnskapsystemer

Økonomisystemer som støttes

AVSTEMMING har tilgang til kontoinformasjonen på klienten og har tilgang til transaksjonene i regnskapet via tett integrasjon mot de mest brukte økonomisystemene. Vi vil arbeide med integrasjon mot en rekke økonomisystem i tillegg til de vi allerede støtter. Ta kontakt med oss for å mere informasjon.
Avstemming

Hvorfor er AVSTEMMING det riktige verktøyet for deg?

AVSTEMMING har informasjon som klassifiserer alle konti i tillegg til at programmet har tilgang til transaksjonene på de enkelte regnskapskonti. Forberedelsene for å ta programmet i bruker derfor allerede gjort når konti er styrt mot standardkontokoder og integrasjon mot økonomisystemet er satt opp.

Programmet inneholder et forslag til avstemmingsmappe som er satt opp sammen med erfarne regnskapsbrukere. Det er også enkelt å lage sin egen mal for avstemmingsmappe, som gjør at man enkelt tar programmet i bruk på nye klienter med kun et minimum av forberedelser. Vi har også hatt med oss en av NARF’s kvalitetskontrollører i alle faser av utvikling av produktet.

Regnearkmaler for demonstrasjon av AVSTEMMING

For å ta i bruk demoversjonen trenger du regnearkmaler fra KS Komplett. Dersom du ikke allerede har KS Komplett kan du laste ned 4 regnearkmaler fra nedlastingssidene våre.

Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.