Investor5000

Smart! Enkelt! Brukervennlig!

Med FINALE Investor holder du til enhver tid oversikt over dine investeringer. Det er enkel registrering av transaksjoner og du har stort utvalg av rapporter.

 

 
Transaksjoner

Aksjeregister for investorer.

FINALE Investor hjelper deg å holde oversikt over dine verdipapirbeholdning og anskaffelser og avhendelser av verdipapirer.

FINALE Investor er rettet mot bedrifter, næringsdrivende og privatpersoner som har investeringer i aksjer og andre verdipapirer.

Du er her Forside » Produkter » Produktinfo »

Produktinfo

FINALE Investor er verktøyet for deg som ønsker en oversikt over aksjer og andre verdipapirer, beholdning og transaksjoner samt regnskapsmessige og skattemessige gevinster og tap. Programmet egner seg både for investeringer i børsnoterte og ikke børsnoterte, norske og utenlandske verdipapirer.

FINALE_Investor75x75

FINALE Investor

Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.

Eksport_Investor_385x300

Integrasjon med FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt

FINALE Investor er integrert med FINALE Årsoppgjør, slik at skattemessig gevinst og tap kan overføres til RF1167 Næringsoppgave 2. Skattemessig formuesverdi kan overføres til selvangivelse eller RF-1215 selskapsoppgaven. Videre kan regnskaps- og verdivurdering av aksjer og verdipapirer overføres.Regnskapsmessig verdivurdering skaper en postering, og kan foretas for kortsiktige plasseringer og eventuelt også for langsiktige plasseringer.

 

FINALE Investor har integrasjon med FINALE Skatt, og skattemessige gevinster og tap fra RF-1059 kan overføres til selvangivelsen. Formuesverdsettelse (ligningsverdier) overføres også til selvangivelsen.

 

TRanser

Transaksjonsregistrering

Programmet har en enkel og intuitiv transaksjonsregistrering, der man kan registrere kjøps- og salgstransaksjoner. Transaksjonregistreringen kan skje fra beholdingsoversikten, fra verdipapiroversikten eller ved manuelt å angi hvilket verdipapir som ønskes kjøpt eller solgt.

rapporter

Oversikter og rapporter

Programmet inneholder en rekke oversikter og rapporter som gir deg informasjon om beholdninger på valgte tidspunkter eller transaksjoner i valgte tidsrom. Rapportene har ulike innfallsvinkler, både beholdninger fokusert på antall, virkelige verdier, bokførte verdier og skattemessige verdier etc.

kursutvikling

Oppdateringer fra børsen

FINALE Investor oppdateres årlig med kursverdier og utbytte fra Oslo Børs og Fondsmeglerforbundet for aksjer som er VPS-registrert der slike opplysninger er tilgjengelig via Oslo Børs. Andre kurser enn de årlige kursene kan også enkelt registreres.

Aksjer og verdipapirer som ikke finnes i kartoteket, kan enkelt opprettes, og ligningsverdier og kursverdier kan registreres manuelt på disse.

Det er enkelt å registrere kurser for andre tidspunkter enn årsoppgjøret for å kunne foreta verdivurderinger på regnskapsavslutningstidspunktene eler på en hvilken som helst dato.

 

Verdipapirregister

Verdipapirregister

FINALE Investor har innebygget verdipapirregister med norske børsnoterte aksjer og verdipapirer. Registeret omfatter både aksjer, aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, rentefond m.m.

Registeret inneholder også mange ikke-børsnoterte aksjer og verdipapirer som er VPS-registrert.

Børsens ticker-nummer og ISIN- nummer fremkommer i registeret, samt angivelse av hvorvidt aksjene eller verdi- papirene er børsnotert og om de er VPS- notert.

Verdipapirregisteret inneholder også opplysninger om skjermingsrente for personlige Investorer, der det også er automatisk skjermingsberegning.

Registeret omfatter oversikt over pålydende og oppdeling i aksjeklasser der dette er registrert på børs eller i VPS.

 

Transaksjoner

Aksjeregister for investorer.

FINALE Investor hjelper deg å holde oversikt over dine verdipapirbeholdning og anskaffelser og avhendelser av verdipapirer.

FINALE Investor er rettet mot bedrifter, næringsdrivende og privatpersoner som har investeringer i aksjer og andre verdipapirer.