kalkulator_tax

Skatteberegning.

Programmet inneholder skatteberegning, som viser beregnede skatter etter at endringer er foretatt og næringsinntekter er lagt til.

Ved innhenting av forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn, hentes det også data om innbetalt forskuddsskatt og foretatt forskuddstrekk.

 
FinaleSkatt_program

For personlige skatteytere

Programmet hjelper deg med selvangivelser for personlig næringsdrivende, og er fullt integrert med årsoppgjøret fra FINALE Årsoppgjør. Integrert mot Altinn ved å hente forhåndsutfylt selvagivelse og ved å sende inn den ferdige selvagivelsen med vedlegg til Skatteetaten via Altinn.

 
Du er her Forside » Produkter » FINALE Skatt »

FINALE Skatt

Skatt_1

Finale Skatt har gjennom en årrekke utarbeidet selvangivelser samt skatteberegninger for personlig næringsdrivende og andre skatteytere. Finale Skatt er et brukervennlig program, som effektivt utarbeider alle nødvendige data som skal overføres til det offentlige. I tillegg til alle relevante ligningsskjemaer for selvstendig næringsdrivende, vil en selvfølgelig kunne hente preutfylte data fra Altinn.

Skatt_saF

Hva gjør Finale skatt for deg

Programmet skal først og fremst gjøre det enkelt å fylle ut selvangivelser for deg. Dette gjør programmet med bakgrunn i dagens lover og regler knyttet til personlig næringsdrivende, personlige skatteytere samt pensjonister. Det er flere funksjonaliteter i programmet som enkelt guider deg gjennom en slik utarbeidelse. Vi vet idag at det knyttes store utfordringer med å holde seg ajour med det faglige, dette gjør vi i Finale for deg.
Skatteberegning

Skatteberegning

Finale vil ut i fra registrerte og overførte data. Utarbeide en korrekt skatteberegning for den aktulle skatteyteren, og for den skatteklassen som skatteyteren havner i. Ikke bare vil Finale vise den klassiske skatteberegningen, men muligheten for å kunne vise en detaljert skatteberregning er også tilstede i programmet.

Skatt_prefill

Altinn og preutfylte data

Henting av preutfylte data og innsendelse av ligningsoppgaver for personli næringsdrivende foretas med FINALE Skatt, som er tett integrert med FINALE Årsoppgjør. Elektronisk innrapportering til Altinn for ligningsoppgaver, årsregnskaper og aksjonærregsiteret, gjøres gjennom Finale Årsoppgjør. FINALE Skatt holder oversikt over status på de enkelte skatteyterne etter innsendelse, slik at man enkelt holder oversikt over hva som er levert. Søknad om utsettelse med innlevering av ligningsoppgaver kan også sendes inn direkte fra klientoversikten. Det er mulig å signere forsendelse direkte i programmet, slik at du ikke trenger logge deg på Altinn på internett for å signere en forsendelse. Etter at en forsendelse er signert, kandu skrive ut innsendelseskvittering.

Skatt_klio

Ektefeller, samboere m.v.

Ektefeller, samboere mv knyttes enkelt sammen, slik at du arbeider med begge samtidig med enkel veksling mellom personene, og data kan vekselvis registreres på hver av personene. Skatteberegningen vil automatisk benytte data fra begge personene til å beregne skatt og fordelingav skatt mellom skatteyterne.
Skatt_ny

Integrasjon med Finale Årsoppgjør

Finale Skatt er tett integrert med Finale Årsoppgjør. Integrasjonen mellom programmene inneholder også en omfattende konsistenskontorll av dataene. Som sikrer deg på en unik måte overføring av data til riktig person fra Finale Årsoppgjør til Finale Skatt. Det er viktig og opprettholde integrasjonen med Finale Årsoppgjør svært god, da vi legger ned mye arbeid i utviklingen av programmet, og ikke minst i ulike testfaser. Dette sikrer deg som bruker fullstending konttroll i hva som overføres fra Finale Årsoppgjør til Finale Skatt.
Skatt_spes1F

Integrasjon med Finale Investor

FINALE Skatt har også integrasjon med FINALE Investor, slik at du enkelt kan inkludere formues- og inntektsposter fra FINALE Investor. Med integrasjonn vil data enkelt overføre data til RF 1059 skjemaet.
Skatt_spesF

Ligningsskjemaer

Finale Skatt inneholder langt flere lingningsskjemaer enn bare RF 1030 som programmet er bygd opp rundt. Les mere for hvilke skjemaer du finner

Brukerbetingelser

En vedlikeholdsavtale inkludert brukerbetingelser sikrer deg rett til å bruke produktet, herunder tilgang til oppgradering til senere programversjoner, og dekker også oppretting av evt. programmeringsfeil og nødvendige endringer som følge av offentlige bestemmelser. For å kunne bruke produktet, må du ha en vedlikeholdsavtale.