Du er her Forside » Brukernytt » Husk innsending av årsregnskaper til Regnskapsregisteret
17. juni 2011

Husk innsending av årsregnskaper til Regnskapsregisteret

Nå er tiden inne for innsending av årsregnskaper. Husk å sende inn årsregnskaper i tide, slik at det unngås forsinkelsesavgift.

Hvem skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret?

Alle som har regnskapsplikt etter Regnskapsloven § 1-2, skal sende årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Om hvem som er regnskapspliktige, se Regnskapslovens § 1-2.

Frist for innsendelse av årsregnskapet

Senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet skal regnskapspliktige sende et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret, vedlagt et oversendelsesbrev. Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt (Regnskapslovens § 8-2 , 1. ledd).

Frist for å unngå gebyrer

Siste frist for innsending avhenger av innsendingsmåten:

Sender du årsregnskapet inn på papir, må det være postlagt før 1. august.

Sender du årsregnskapet inn elektronisk i Altinn, må innsendingen være gjort før 1. september.

Hvis årsregnskapet ikke er sendt inn før fristen, må du betale forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret har ikke anledning til å forlenge fristene.

For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.–30.06. er tilsvarende frister før 1. februar (papir) eller før 1. mars (elektronisk).

Gebyrsatsene finnes på Regnskapsregisterets nettsider.

Spesielt for NUF

Merk at alle utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, er regnskapspliktige etter Regnskapslovens § 1-2, 1. ledd nr 13.

Et NUF er dermed innsendingspliktig, og må sende inn årsregnskapet for den norske avdelingens regnskap.

Merk også bestemmelsen i Regnskapslovens § 8-2, 2. ledd om innsendelse av årsregnskap for selskapet som NUF'et er en filial av:

"Regnskapspliktig som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13 skal sende inn et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for det foretaket filialen er en del av slik disse regnskapsdokumentene er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhold til lovgivningen i hjemstaten senest samtidig med at dette årsregnskapet skal offentliggjøres etter lovgivningen i hjemstaten, vedlagt et oversendelsesbrev. Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt, og når det skal offentliggjøres etter lovgivningen i hjemstaten. Regnskapsdokumentene skal være utarbeidet på eller oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk."

Om offentlighet av årsregnskapet for et NUF og for selskapet som NUF'et er en del av, se Regnskapslovens § 8-2, 2. ledd.

2011-06-16-innsendelse-regnskapsregisteret
Klikk for større utgave...

Elektronisk innsendelse av årsregnskaper fra FINALE Årsoppgjør

Årsregnskaper utarbeidet med FINALE Årsoppgjør, kan sendes inn direkte fra FINALE Årsoppgjør til Regnskapsregisteret via Altinn. Dette gjøres i Altinn-funksjonen i FINALE Årsoppgjør.

Ved innsendelse kan man velge å ta med vedlegg fra offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør.

I tillegg til eller i stedenfor vedlegg fra FINALE Årsoppgjør, kan man legge ved egne vedlegg fra fil, f.eks. Word- eller PDF-dokumenter.

Revisjonsberetning legges alltid til som eget vedlegg, f.eks. som et scannet PDF-dokument.

2011-06-16-vedlegg-regnskapsregisteret

Innsendelse av årsregnskaper på papir

Ved innsendelse av årsregnskap på papir, må man ha et vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet må skrives ut fra Regnskapsregisterets nettsider, og finnes på https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/vedlegg.jsp.

Man finner også vedlegget direkte fra FINALE Årsoppgjør, ved at man tar frem rapporten Offentlig regnskap og velger Vedlegg til årsregnskap - Papirinnsendelse fra Relevante emner i nede til venstre i skjermbildet (se bilde).