Du er her Forside » Hjelpesider » Andre hjelpeemner » Mulig problem: Konto "Avsetning tap på kundefordringer" nullstilles
17. februar 2005

Mulig problem: Konto "Avsetning tap på kundefordringer" nullstilles

arsoppgjor_37x29
Konto for avsetning tap på fordringer (også kalt Delkredere) nullstilles hele tiden. Selv om brukeren posterer mot kontoen eller har saldo med fra regnskapssystemet, er og forbli utgående saldo kr. 0,00.Hva kan gjøres for å rette på det?

Årsak:

Programmet har en funksjon for automatisk regulering av tap på fordringer. Denne reguleringen forutsetter at man i programmet registrerer størrelse på tapsavsetningen. Denne automatiske funksjonen kan du enten slå av eller slå på i Firmaopplysninger skillekort Posteringer.

 

Løsning:

Alternativ 1 (som gjør at automatikk på fordringskonto slås av for godt):

Gå inn i Firmaopplysninger på skillekort posteringer og fjerne avkryssing for postering av Tap på fordringer.

Alternativ 2 (som gjør at samme operasjon må foretas hvert år):

Gå inn i menyen for avsetning tap på fordringer, skillekort kundefordringer og registrere avsetningsbeløpet på en eksisterende eller nyopprettet fordringslinje.